دسته: موسسان
زنده یاد آیت الله ضیابری

حضرت آیت الله حاج سیدمحمود موسوی ضیابری، فرزند آقا سیدمهدی موسوی از علمای معاصر رشت است که در سال ۱۳۰۷ قمری در قریه ضیابر متولد شد و تحت تربیت مرحوم والدش پرورش یافت. ر سال ۱۳۲۸ش پس از فوت مرحوم عالم ربانی آیت الله حاج سید مهدی رودباری برای اداره امور حوزه علمیه رشت و […]

زنده یاد دکترمحمدرضاحکیم زاده

نامبرده مدیر کل بهداری وقت استان بوده که در سال ۱۳۴۵ با همکاری دیگر نیکوکاران علی الخصوص آرسن میناسیان  و آیت ا… ضیابری اقدام به تاسیس آسایشگاه معلولین و سالمندان بعنوان اولین مرکز نگهداری خیریه در سطح کشور نمودند. وی در سال ۱۳۵۲ آسایشگاه کهریزک تهران را نیز راه اندازی نمود و بالاخره در سال ۱۳۵۸بدلیل […]

زنده یاد آرسن میناسیان

موسس داروخانه کارون از بنیاگذاران اصلی آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت بود توانست  با یاری سایر نیکوکاران اولین خانه سالمندان در ایران را تاسیس کند. وی در سال ۱۲۸۵ در خانواده ای مسیحی در رشت متولد و عاقبت  این نیکوکار در سال ۱۳۵۶ در داخل آسایشگاه معلولین  که خودش بانی آن بود در آغوش سالمندان […]

زنده یاد حسین استقامت

متولد سال ۱۲۷۸ از بازرگانان خوشنام رشت بود که با اهدای زمین به متراژ ۱۷۰۰۰ متر در سلیمانداراب رشت به  تاسیس خانه سالمندان کمک فراوانی نمود  و از بانیان این امر خیر  شد. و در سال ۱۳۴۷ با عزت و افتخار دیده از جهان فرو بست و نام نیک خود را در کتاب نیکوکاران این […]

زنده یاد محمد جعفر چینی چیان

از بازرگانان بنام آن زمان بود که در کنار پدر در امر دادو ستد چینی و بلور آلات بخصوص با روسها فعالیت داشتند. این بزرگمرد نیز همگام با دیگر پیشگامان عرصه نیکوکاری سهم بزرگی در راه اندازی  آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت بر عهده داشت.  

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی