دفاتر آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت (خیریه) | گیلان :

رشت: سلیمانداراب کد پستی  ۱۳۶۴۳-۴۱۴۶۷

دفتر مرکزی: رشت، میدان مصلی، ضلع ورودی مصلی

دفتر تهران: خیابان امیرکبیر، تیمچه امیرکبیر شماره ۲۲۷

 

راه های ارتباطی با ما

رشت: ۳۳۵۵۵۰۱۷ – ۳۳۵۵۸۱۳۵ – ۳۳۵۵۴۶۴۸ – ۰۱۳

بندر انزلی: ۴۲۴۰۵۱۸ ۰۱۸۱

آستانه اشرفیه: ۴۲۳۰۴۳۱ ۰۱۴۲

خمام: ۴۲۲۱۱۴۲ ۰۱۳۲

رستم آباد: ۶۳۷۰۵۴۱ ۰۱۳۲

تهران: ۳۳۹۲۹۶۵۳ ۰۲۱

  رشت: ۳۳۵۵۳۰۱۸-۰۱۳

  info [at] amsrasht [dot] ir

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی