تاریخچه مرکز

آسایشگاه معلولین و  سالمندان رشت (خیریه) در سال ۱۳۴۵ با همت نام آوران با اخلاص و نیکوکار، آیت ا… ضیابری، دکتر حکیم زاده، آرسن میناسیان، استقامت و چینی چیان در فضایی به وسعت ۱۷۰۰۰ متر مربع، بمنظور نگهداری و پناه دادن به قشر آسیب دیده و محروم جامعه، اعم از سالمند و معلول در سلیمانداراب رشت و در ابتدا با پذیرش ۲۰ نفر فعالیت خود را آغاز نمودو امروز این افتخار را دارد که ۵۵۰ نفر از نیازمندترین اقشار را بطور رایگان و  شبانه روزی تحت حمایت خود قراردهد. آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت (خیریه) موسسه ا ی است غیر انتفاعی و مردمی که دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر هیات امناء، هیئت مدیره و مدیر عامل اداره میشود و بشماره ۷۶ به ثبت رسیده است.

 

نحوه اداره آسایشگاه:

این مرکز با نظارت ۳۰ نفر از مدیران و معتمدین خوشنام و صاحب نفوذ محلی بعنوان هیئت امنا و ۹ نفر هیئت مدیره اداره میگردد که عالیترین مقام مسئول، نماینده مقام معظم رهبری در استان ، حضرت آیت ا … فلاحتی میباشد.

نحوه پذیرش:

پذیرش از طریق تشکیل پرونده در سازمان بهزیستی و ارائه معرفی نامه به آسایشگاه صورت میگیرد و شرط اصلی پذیرش مددجویان، کهولت سن،  عدم توانایی جسمی، حرکتی، نخاعی و ناتوانی خانواده در نگهداری از آنان میباشد.

واحدهای فعال مرکز:

معاونت مالی اداری، بخش پرستاری، درمانگاه الزهرا (س)، مرکز تخصصی ضایعه نخاعی قائم (عج)، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، دندانپزشکی ، روانشناسی،  واحد جلب مشارکتهای مردمی،  واحد فرهنگی و انفورماتیک، واحد پذیرش و مددکاری، واحد حقوقی، روابط عمومی،واحد مالی و حسابداری، امور اداری (کارگزینی)، واحد دبیرخانه، آشپزخانه، واحد نقلیه، انبار و تدارکات، واحد لنژی (رختشویخانه)، واحد خیاطی، واحد تاسیسات.

  • تعداد مددجویان در حال حاضر:

۵۵۰ نفرمددجو (سالمند و معلول ضایعه نخاعی وکودک)

بخشهای نگهداری مددجویان:

بخش ۱ ،۲ و ۳ مردان ، ۱، ۲و۳ زنان ، بخش کودک و نوجوان ، بخش ضایعه نخاعی .

رئیس هیت مدیره:

 پروفسور برزیگراستاد گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی

مدیر عامل:

آٔقای حاج سید علی حسینی

تعداد پرسنل:

۲۵۰ نفر

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی