آسایشگاه معلولین و  سالمندان رشت (خیریه) در سال ۱۳۴۵ با همت نام آوران با اخلاص و نیکوکار، آیت ا… ضیابری، دکتر حکیم زاده، آرسن میناسیان، استقامت و چینی چیان در فضایی به وسعت ۱۷۰۰۰ متر مربع، بمنظور نگهداری و پناه دادن به قشر آسیب دیده و محروم جامعه، اعم از سالمند و معلول در سلیمانداراب رشت و در ابتدا با پذیرش ۲۰ نفر فعالیت خود را آغاز نمودو امروز این افتخار را دارد که ۵۵۰ نفر از نیازمندترین اقشار را بطور رایگان و  شبانه روزی تحت حمایت خود قراردهد. آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت (خیریه) موسسه ا ی است غیر انتفاعی و مردمی که دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر هیات امناء، هیئت مدیره و مدیر عامل اداره میشود و بشماره ۷۶ به ثبت رسیده است.

نحوه اداره آسایشگاه: این مرکز با نظارت ۳۰ نفر از مدیران و معتمدین خوشنام و صاحب نفوذ محلی بعنوان هیئت امنا و ۹ نفر هیئت مدیره اداره میگردد که عالیترین مقام مسئول، نماینده مقام معظم رهبری در استان ، حضرت آیت ا … فلاحتی میباشد.

نحوه پذیرش: پذیرش از طریق تشکیل پرونده در سازمان بهزیستی و ارائه معرفی نامه به آسایشگاه صورت میگیرد و شرط اصلی پذیرش مددجویان ، کهولت سن ،  عدم توانایی جسمی، حرکتی ، نخاعی و ناتوانی خانواده در نگهداری از آنان میباشد.

تعداد  مددجویان در حال حاضر: ۴۹۰نفرمددجو( سالمند و معلول ضایعه نخاعی وکودک)بخش ۱،۲، ۳، ۴ و ۵ مردان و بخش ۱ و ۲ زنان و مرکز جسمی حرکتی مردان و زنان

رئیس هیت مدیره: جناب آقای دکتر قیامی

مدیر عامل: حاج آقا سید علی حسینی

تعداد کارکنان: ۱۸۰نفر

واحدهای فعال مرکز: معاونت اداری پشتیبانی– بخش پرستاری – درمانگاه الزهرا (س) – مرکز جامع توانبخشی امام موسی کاظم (ع)- مرکز تخصصی ضایعه نخاعی قائم (عج) – فیزیوتراپی – کار درمانی-آزمایشگاه – دندانپزشکی – روانشناسی –  واحد جلب مشارکتهای مردمی –  واحد فرهنگی و انفورماتیک – واحد پذیرش و مددکاری – واحد حقوقی – روابط عمومی – واحد مالی و حسابداری – امور اداری (کارگزینی) – واحد دبیرخانه – آشپزخانه – واحد نقلیه – انبار و تدارکات – واحد لنژی (رختشویخانه) – واحد خیاطی – واحد تاسیسات .

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی