دفتر : رشت -میدان مصلی – ضلع ورودی مصلی

دفتر تهران : خیابان امیرکبیر –  تیمچه امیر کبیر-  شماره ۲۲۷ تلفن: ۳۳۹۲۹۶۵۳-۰۲۱

دفتر بندر انزلی: ۴۲۴۰۵۱۸- ۰۱۸۱

دفتر خمام: ۴۲۲۱۱۴۲- ۰۱۳۲

دفتر آستانه اشرفیه: ۴۲۳۰۴۳۱- ۰۱۴۲

دفتر رستم آباد: ۶۳۷۰۵۴۱ – ۰۱۳۲

آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت | وبسایت رسمی